Eco-Management: Snelheid x Efficiëntie = < CO₂

Zoals we allemaal weten, bestaat “Eco-vriendelijkheid” niet in onze branche (denk bijvoorbeeld aan: hulpbronnen, transport, afval) of u moet maaien zonder hulp van gereedschap dat is vervaardigd door de geïndustrialiseerde wereld waarin we leven.

Daarom geven we de voorkeur aan duurzame en milieuvriendelijke oplossingen om de huidige emissienormen aan te pakken, door gebruik te maken van een unieke Ferris-combinatie: SNELHEID x EFFICIËNTIE. Met onze Vanguard™ EFI-motoren op de IS®2100Z en IS®3200Z zijn brandstofbesparingen mogelijk tot 25%!

Zelfs in de meest ongunstige scenario’s (nat, hoog gras) zijn de brandstofbesparingen nog steeds 9% in vergelijking met het equivalent van een carburateur. In het geval van auto’s meten we bijvoorbeeld de uitstoot per kilometer, maar welke conversiefactor kunnen we toepassen op de uitstoot van grasmaaiers?

Laten we de IS® 2100Z in het slechtste scenario nemen en een vuistregelberekening maken op basis van de bruto calorische waarde:

 • Ferris IS®2100Z: 6,96 ℓ benzine per uur x 30 operationele uren = 208,8 ℓ/week
  Geen Ferris, geen EFI: 7,65 ℓ benzine per uur x 30 operationele uren = 229,5 ℓ/week
 • Ferris IS®2100Z: 208,8 ℓ benzine per week x 2392 grams CO₂/ℓ = 499450 gram CO₂/week
  Geen Ferris, geen EFI 229,5 ℓ benzine per week x 2392 grams CO₂/ℓ = 548964 gram CO₂/week
 • Ferris IS®2100Z: 20.000m² capaciteit (80% eff.) / u x 30 operationele uren = 600.000 m²/week
  Geen Ferris, geen IS®: 12.500m² capaciteit (80% eff.) / u x 30 operationele uren = 375.000 m²/week
 • Ferris IS®2100Z: 499.450 gram CO₂/600.000m² = 0,83 gram CO₂ per m²
  Geen Ferris, geen IS® en EFI: 548.964 gram CO₂/375.000m² = 1,46 gram CO₂ per m²

Reductie van CO₂ emissie: 43%
Reductie van benzineverbruik: minimaal 9% op uurbasis

Hoger brandstofverbruik geen Ferris geen EFI en IS: bij dezelfde oppervlakte: + 43% (1:1 relatie CO₂)
Toename van capaciteit m2: 600.000m2 in plaats van 375.000m2 = 60%

0 antwoorden